Staff Strength of Fire Service

क्र0सं0 जनपद मुख्य अग्निशमन अधिकारी अग्निशमन अधिकारी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी लीडिंग फायरमैन फायर सर्विस चालक फायरमैन
स्वीकृत उपलब्ध स्वीकृत उपलब्ध स्वीकृत उपलब्ध स्वीकृत उपलब्ध स्वीकृत उपलब्ध स्वीकृत उपलब्ध
1 अल्मोड़ा 01 01 02 01 02 01 08 09 11 14 52 21
2 बागेश्वर 01 03 02 06 07 09 08 42 31
3 चमोली 01 02 04 02 11 04 15 12 66 30
4 चम्पावत 02 01 02 01 08 11 08 11 52 41
5 देहरादून 01 01 06 09 04 32 24 37 31 182 86
6 हरिद्वार 01 01 04 05 02 17 20 23 23 110 55
7 नैनीताल 01 01 03 03 02 12 17 15 17 78 60
8 पौड़ी गढ़वाल 01 02 01 04 01 10 10 15 18 64 19
9 पिथौरागढ़ 01 01 01 03 01 06 03 10 06 40 24
10 रूद्रप्रयाग 01 01 01 05 03 04 10 27 13
11 टिहरी गढ़वाल 01 01 02 01 03 01 09 12 13 19 58 32
12 ऊधमसिंहनगर 01 01 06 08 05 26 20 34 19 170 90
13 उत्तरकाशी 02 01 03 11 05 10 12 55 40
14 पुलिस मुख्यालय 01 01 01 01 01 02 01
  Total 09 06 35 06 50 23 162 146 205 201 998 543